نجیب ثاقب (از آرشیف خروش رعـد)
۲۲ اپریل ۲۰۲۴"امین سیماب" انسان فرهیخته، مبارز پایدار و پرکار، نویسنده و مترجم با استعداد، آموزگار توانا، رفیق صادق و صمیمی، سیاستمدار قاطع ضد استعمار و ارتجاع، دشمن سازش و انحراف و معامله گری های سیاسی بود. یادش گرامی باد!

ستارۀ "امین"

خورشید،

در پرتگاه غروب رسیده بود. 

رهگذران، 

خسته از راه پرپیچ و خم حادثه ها 

سالیان گریخته از مدار، آفتاب را 

                                 از یاد برده بودند.

آسمان کبود

                   بر آستانۀ شب، 

مهتاب، در خسوف کامل 

                       شگون پیام تلخ بود و هراس انگیز.

 

دریغا! 

قلب ستاره ای امیدوار به زندگی  

نابهنگام، 

                         از تپش باز ماند:

 

ستاره ای 

با قلب مهربان

دستان دوستی 

رفاقت پایدار 

و با دیدگان پرآرمان و آینده نگر

که "سیماب" آئینۀ "امینِ" تاریخ خلق بود، 

بر زمین سخت 

در کشتزاران توده های رنج و کار

                                       فرو غلتید.

 

دریغا! 

اما،

"این آسمان غمزده غرق ستاره هاست".

۲۳ اپریل ۲۰۱۷