قُدوم بهار ، نوروز و جشن دهقان مبارک باد!

مزدوران داعشی امپریالیسم امریکا نوروز کابل را خونین نمودند!

نوروز زحمتکشان افغانستان خجسته باد!

نــوروز، روز خـــونـــیــن

حال و روز «معارف» در ولایت فراه

بـــه مـنـاسـبـت روز جـهـانـی مـعـلـم

اپارتائید درسی و تبعیض ایرانیان علیه دانش‌آموزان افغان

نسل جوان افغانستان آماج هجوم فرهنگی استعمار

علیه فرهنگ استعماری

مُغازَلَهٔ خروس و ماکیان و منازعهٔ مالکان

نوروز باستان

نوروز و سرزمین به خون تپیدۀ ما

پــیــام نـــوروزی

به ابتذال کشیدن ارزش ها و معیار های تحصیلات عالی کشور(2)

به ابتذال کشیدن ارزش ها و معیار های تحصیلات عالی کشور(1)

شهر باستانی هرات و منظرهٔ اسفبار تعلیمی آن(۲)

شهر باستانی هرات و منظرهٔ اسفبار تعلیمی آن(1)

سریال های خارجی نابود کنندۀ ارزش های فرهنگی ما

• فرهنگ استعماری و فرهنگ ضد استعماری(۲)

• فرهنگ استعماری و فرهنگ ضد استعماری(۱)

• ماریو بند تی شاعر آزادیخواه اوروگوئه

• اشغالگران و رسانه های ساخت آنان در افغانستان