سیاست نشراتی سایت خروش رعد

سایت انترنتی « خروش رعد » به عنوان یک تریبون منتقد ملی، دموکراتیک و مترقی از سرآغاز فعالیت رسانه ئی اش دیدگاه ها و اهداف نشراتی اش را به نشر سپرده و نظر به ضرورت آن را به روز ساخته است. این سایت از بدو امر برای ارائۀ یک کار مثمر، منظم و منسجم نشراتی ـ با توجه به ارزش های مطروحه در اهداف سایت ـ نکات زیر را در ‏فهرست سیاست نشراتی خود قرار داده است.

۱ـ از آنجا که هدف از نشر یک مطلب ارسالی، روشنگری در چهارچوب نشراتی تعیین شده است که در ‏بخش "اهداف" مشخص شده است؛ لذا مسؤوليت هر نگاشتۀ منتشره با نويسندۀ آن می باشد و دیدگاه های ‏بازتاب یافته در آن، الزاماً دیدگاه «خروش رعد» نیست.‏

۲ـ «خروش رعد» در گزینش، نشر و یا عدم نشر مطالب دریافتی، اختیار تام دارد.

‏۳ـ مطالب ارسالی به خروش رعــد با امانت داری در محتوای آن، ویرایش ‏و آمادۀ نشر می شود. بناءً، خواهشمندیم تا افراد و نهاد ها نوشته های شان را در فورمت های (word) و (docs)‏ ارسال بدارند.‏ به دلائل فنی از پذیرش و انتشار مطالب در فرمت های ديگر مثل (PDF) معذوريم.

۴ـ بازنشر چاپی و الکترونیک فرآورده های ادبی (نظم و نثر) و هنری منتشره در «خروش رعد» ‏توسط دیگران با ذکر منبع آن، مانعی ندارد.

۵ـ «خروش رعد» ملزم به رعایت قانون «کاپی رایت» در امر نشراتی است. ارسال نوشته، منظره، ‏عکس و یا طرحی هنری همراه با نوشته ها یا به تنهائی، باید با منبع اصلی و لینک سرچشمۀ اثبات پذیر ‏آن، توأم باشد.

۶ـ برای آن که نویسنده در برابر خوانندۀ (خوانندگان) مطلب منتشره در سایت «خروش رعد»، پاسخگو باشد و ما در قبال هر دو، از کلیه همکاران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و نهاد ها صمیمانه تقاضا داریم تا نوشته، پیام، اعلامیه، اطلاعیه یا اثر شان را به طور مستقیم به ایمیل سایت ارسال نمایند. به این دلیل، از نشر مطالب ارسالی به «خروش رعد» به طور غیرمستقیم، معذوریم.

۷ـ «خروش رعد» تـــنـهــا مطالب و یا اثری را به نشر می رساند که فـــقــط به خروش رعد ارسال شده باشد. مطالبی که قبلاً و یا بعداً در سایت های دیگر نشر شده و یا نشر شوند، در «خروش رعد» اقبال نشر نیافته و یا حذف خواهند شد. البته گزینش مطالب توسط کارکنان سایت و همکاری و داد و ستد متقابل میان «خروش رعد» و رسانه های مماثل همکار، از این اصل مستثنی است.

۸ـ  به منظور جلوگیری از سوء تفاهم بعدی، از تمامی همکاران، نویسندگان، شعراء و نهاد ها صمیمانه و مسؤولانه می خواهیم تا قبل از ارسال مطلب یا اثری به سایت «خروش رعد»، موارد مندرج در این سیاست نشراتی سایت را مطالعه فرمایند. هم چنان از تمامی همکاران، دوستان و علاقه مندان «خروش رعد» تمنا داریم تا در صورت همرسانی و یا بازنشر مطالب و فرآورده های منتشرۀ این سایت در رسانه های دیگر، آن مطلب را بی کم و کاست و با هیچ افزوده ای، نشر نموده و منبع آن را تذکر بدهند.