جامعۀ فـرهـنگی هـرات
۲۸ نـومبر ۲۰۲۱پـیـام تسلیـت

صبحگاه چهارم قوس ۱۴۰۰ شمسی درخت تنومند حوزۀ شعر و ادب کشور فروغلتیده و آفتاب تابان سرزمین خورشید در پشت کوه های غرب غروب ابدی کرد. آری، این پیر مغان و غزل سرای معاصر کشور جناب استاد ‌براتعلی فدائی هروی به ساعت  نه صبح روز پنچشنبه چهارم قوس سال ۱۴۰۰ش به عمر نود و سه سالگی رخت سفر بربست و به جاودانگی پیوست.
استاد ‌براتعلی فدائی هروی پرچمدار شعر حماسی و پدر شعر مقاومت افغانستان كه از ميان انبوه شاعران چه در دوران تجاوز و اشغالگری تزاران نوین و حاکمیت پوشالی جلادان "خلق و پرچم" و چه در دوران مهاجرت و یا هم در زمان اشغال و سیطرۀ امپریالست های جهان خوار امریکا ــ ناتو در سخت ترين شرايط فقر، با تأملی شايسته و سرشار از شعور بارقۀ عاطفه هاى شعرى در خراسان زمین درخشید و شرر در دل تاريخ زد و صلای آزادی سر داد، به جاوددانگی پیوست.
اين استاد بی بديل با وجود كهولت، چنان مبنادار شوکت و عظمت، مناعت و روشمندی بود که مجالس وقت را در عرصۀ ادب پرورى و آموزش بيشتر شاگردانش رهبرى می کرد و سرحلقۀ انجمن ادبی "سخن"، "انجمن مهاجران افغان" ، "انجمن ناظم هروی"، "کانون ادبی مهتاب" و "انجمن فدائی هروی" بود .
گرامی یاد استاد فدائی هروی در تشويق و تربيت شاعران جوان تلاش مى ورزید و اكثراً با حضور خود در آن مجالس، مايۀ دلگرمى و شكوه بزم داران مى شد . ارادتنمندان و شاگردان مكتب فدائی در حلقات فرهنگى، درگذشت این سخنور، ادیب، شاعر و حماسه آفرین پرورشگاه ادب پارسی دری را ضایعه ای بس بزرگ و جبران ناپذیر دانسته که براى جامعۀ فرهنگی و ادبی، برای استادان، شاعران، سخنوران، دانشمندان، فرهنگیان، ادیبان، نویسندگان و دانشجویان هرات و کشور غیر قابل تحمل است.
علاوه از سرایش اشعار افشاگرانه در مذمت ظلم ظالمان  و سرود های بسیج گر و حماسی دور وصف آزادی، استاد فقید در انجمن های ادبی و فرهنگیی که خود بنیان گذاشته بود، شاگردانی را تربیت و دوستداران و ارادتمندانش را از کلام گهربار و زبان فصحیح ادبی و مایه های فرهنگی اش بهره مند می ساخت. 
درگذشت استاد فرزانه فدائی بزرگ نه تنها خانواده و اقارب، بلکه جامعۀ ادبی و فرهنگی کشور و منطقه را در غم و اندوه بیکران فرو برده و به سوگ نشاند. یاد و خاطرات نیکویش گرامی باد! آری، تلخکامی و درد جانگاه ناشی از فرو غلتیدن این درخت تنومند شعر و ادب در زادگاهش و کشورش ارادتمندان، ادب دوستان، شاگردان و فرهنگیان  هم اندیش و آشنا با راه و رسم آزادگی  استاد را، بیش تر ماتمدار ساخت.
اندوه مرگ این پدر معنوی برای طیف وسیعی در حوزۀ شعر و ادب دردناک، طاقت زدا و غیرقابل تحمل بوده است. استاد براتعلی فدائی در طول حیات گهربارش درس آزادگی و انسان دوستی را در حلقۀ شعر و ادب در انجمن های "سخن، مهاجران، ناظم هروی و فدائی هروی" که خود بنیانش را گذاشته بود، و در "انجمن ادبی هرات" و "انجمن ادبی مهتاب" برای شاگردانش آموخت. جناب  شیخ الشعراء استاد براتعلی فدائی هروی آموزگاری بزرگ و اندیشمندی توانا بود و هر آنچه از داشته های ادبی، فرهنگی و فضائل اخلاقی که داشت، را یکسان در جامعۀ فرهنگی هرات تقسیم کرد و نسلی از شاگردانش را در راه آزادی و آزادیخواهی مدد رساند تا شخصیت شان با زیور ادبی ــ فرهنگی و فضائل اخلاقی بالندۀ ویژۀ آزادگان ادب پرور، آراسته و پیراسته گردد.
از آثار و گنجینه های ماندگار استاد بزرگ که درشش جلد اقبال چاپ یافته است، "چامه ها و چکامه ها"، "راه روشن"، "حریم راز"، "فریاد خون" و "دیوان اشعار فدائی" منبع غنی آموزش و الهام برای جوانان، نوجوانان، دوستداران و شاگردانش در عرصۀ شعر و ادبیات خواهد بود و نسلی مزید بر چیدن گهر های ادبی، درس آزادگی را از آن خواهند آموخت .
در زمان حیات استاد،  شاگردان و دوستداران شعر و ادب و ارداتمندانش عاشقانه به او دل بسته و در بزم شعری انجمن های  ادبی هرات به دکلمۀ اشعارش پرداخته و یا هم به پای غزل خوانی های حضرت استاد می نشستند و لذت می بردند. به یقین زندگی این عده انسان های بزرگ همراه با آموزه های ادبیی که به یادگار می گذارند، با محتوای غنی  سالم و آموزندۀ ادبی، فرهنگی و اجتماعی؛ در مجموع برای انسان های ستمدیدۀ این سرزمین بلاکشیده اثرگذار بوده و سرچشمۀ آموزش، الگو و الهام باقی می ماند.
لازم دیدیم تا از حضور با سعادت همۀ اندیشوران جامعۀ ادبی و فرهنگی هرات و همۀ سروران و یاران و دست اندر کاران کمیتۀ خاک سپاری استاد فقید و جمع کثیری از ادب دوستان ولایت هرات که با حضور گستردۀ خویش در مراسم تشییع و تدفین پیکر استاد براتعلی فدائی هروی و با بیان احساسات و همدردی از طریق نوشته های پر از عاطفه و دکلمه های پرجاذبۀ خود از کلام شعری استاد و با خواندن زندگی نامۀ شیخ الشعراء محفل خاکسپاری استاد بزرگ را پرخروش برگزار کردند؛ مراتب قدردانی و سپاس خویش را  به حضور یکایک شان تقدیم بداریم.
بدین وسیله، بابت درگذشت استاد بزرگ شیخ الشعراء پدر شعر مقاومت افغانستان براتعلی فدائی هروی را برای جامعۀ ادبی ــ فرهنگی کشور، برای خانوادۀ سوگوار و به خصوص فرزندان استاد، انجنیر صاحب شیر آهنگر، آقا صاحب یکی از متصدیان "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، و کلیه ارادتمندان آن استاد گرانمایه در داخل و خارج از کشور مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را از صمیم قلب عرض کرده، ارثیۀ ادبی استاد را ارجمند، روانش را شاد و یادش را گرامی می داریم.

شاگردان و اراتمندان استاد فقید فدائی هروی در ولایت هرات
شنبه ۰۶ قوس ۱۴۰۰ش/ ۲۷ نومبر ۲۰۲۱م