ســروش
۰۲ اکتوبر ۲۰۲۲جلادان امپریالیسم خون ریختند، جنایت کردند و ماتم آفریدند!

موجی از حملات خونین انتحاری ساحت کشور ما را درنوردیده است که به كشته و زخمى شدن هزار ها تن از مردم اسیر و رنجدیدۀ ما که شامل زن، مرد و طفل و جوان منجر شده و اقلیت های قومی ــ مذهبی را نشانه گرفته اند؛ توسط وحشي ترين دشمنان ملی و تاریخی مردم مظلوم افغانستان در كابل، قندوز ، مزارشریف، هرات، قندهار و... طراحی و اجراء شده است.
به ادامۀ خون و خشونت مستمر دورۀ اشغال کشور، جلادان و فاشیست های طالبی و داعشی به فرمان دشمنان تاریخی خلق افغانستان در حمله های انتحاری کابل، مزار شریف، قندهار، قندوز، هرات  و غیره ولایات کشور سیزده بار در مراکز تجمع برادران و خواهران شیعۀ ما؛ طى يك یکسال گذشته در موجودیت حکومت دار و تازیانه طالبانی حمله کرده اند و مردم در خون تپيدۀ کشور ما را در ماتم و خون نشاندند. اين جنايات هولناك و عاملان جنایتکار درجه یک و درجه دوم آن را به شدت محكوم مى كنيم. این موج حملات و كشتار خلق بي گناه افغانستان همزمان با تعویض غنی ــ آن خائن فراری و سپردن سرنوشت خلق ما به دست جنایتکاران تروریست طلبی از پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ توسط امپریالیسم فراری امریکا صورت گرفته است. خلق ما مي دانند كه اين همه جنايت نابخشودنى و فاجعه بار و  هولناك را مستقماً اداره های سيا و پنتاگون به اشتراک أی اس ای رهبرى کرده و گروه های "طالبان" و "داعش"  این برادران تنی در امر کشتار مردم ما وسیله و پروژه ای بیش نیستند.
همین دو گروه جنایتکار  و جلاد مرتكب سلاخى مردم افغانستان شده اند. این روز ها امپرياليسم امريكا چنان مشغول حمله هاى هولناك تروريستى توسط آدمكشان   تربيت يافته و باند هاى تبهكارش به جان مردم افغانستان است كه خون در تن مردم ما را خشكانده است. هر گوشه ای از کشور  ما روزانه شاهد ارتکاب جنایت و كشتار دسته جمعى مردم و نسل کشی از منسوبان اقوام و ملیت های برادر در کشور ما است.
همين امروز در دشت برچی کابل در حدود يكصد نفر توسط انتحاری های بدری و... طالبی و داعشی زخمی و كشته شده است. بنا به گزارش نهاد های خبر رسانی، حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه، ۸ میزان، در مرکز آموزشی "کاج" واقع در دشت برچی شهر زخمی کابل حمله انتحاری بالای دانشجویان که اکثریت شان را دختران جوان تشکیل می دادند، توسط تروریستان و آدمکشان تربیت یافته در مراکز تروریست پروری سیا و آی اس آی به امر و فرمان امپریالیسم صورت گرفت و صد ها پدر و مادر و خواهر و برادر ما را به ماتم نشاند.
این مرکز آموزشی در کوچه نقاش دشت‌ برچی، از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی پایتخت موقعیت دارد. طبق گزارش های بعدی، در این حملۀ جنایتکارانه بر یک هدف غیرنظامی ۴۹ نفر کشته و ۹۷ نفر زخمی شده اند. تصاویر نشر شده اجساد ده‌ ها دانش ‌آموز عمدتاً دختر را در داخل صنف درسی و شفاخانه نشان می ‌دهد.
به گفته منابع، آمبولانس‌ها و مردم منطقه با وسایط شخصی خویش زخمی و کشته ها را از محل انفجار به مراکز درمانی انتقال می ‌دهند. براساس تصاویر، صفوف اول این صنف درسی هدف حمله قرار گرفته است. انفجار زمانی رخ داده است که دانش ‌آموزان در صنف برای سپری کردن امتحان آمادگی کنکور نشسته بودند.
جنایتکاران طالبی نه تنها محل رویداد را بسته ‌اند و اجازۀ دسترسی به محل را نمی ‌دهند، بلکی به اقارب زخمی ها برای دادن خون در شفاخانه هم اجازه نداده اند.
در یکسال گذشته در تحت سیطرۀ خونین ضد ملی و ضد مردمی طالبان، بیشتر از سیزده بار حملات خونین توسط همین جانیان ظاهراً به نام داعش برادر تنی طالب به مراکز اقلیت های مذهبی صورت گرفته و بیش از یک هزار نفر جان باخته اند و بیش از یک هزار و پنجصد نفر زخمی شده اند.
طی یک سال گذسته حملات خونینی توسط  همین تر‌وریستان و آدمکشان مزدور در بعضی از ولایات صورت گرفته است که عبارت اند از:
۱. حمله بر مسجد ولایت قندوز با بیش از یکصد و پنجاه نفر کشته و دو صد نفر زخمی؛
۲. حمله بر مسجد ولایت قندهار با  ۳۶ کشته و۷۰ زخمی؛
۳. حمله بر مکتب عبدالرحیم با بیست کشته و سی زخمی؛
۴. حمله در جبرئیل ولایت هرات با  ۱۲ نفر کشته و چهل نفر زخمی؛
۵. حمله در مسجدی در شهر مزار با ۳۱ کشته و ۷۸ نفر زخمی؛
۶. حمله در موتر های لینی شهری در مزار شریف با  ۹ نفر کشته و ۱۵ زخمی.
ضمناً در همین مرکز آموزشی "کاج" که پیش از این که به نام "موعود" فعالیت داشت، در سال ۱۳۹۷ شمسی حملۀ انتحاری صورت گرفت که در آن حدود ۱۰۰ دانش ‌آموز کشته و زخمی شدند.
تمامی افراطیون اسلامیست در هر کجا به شمول طالبان، داعش، القاعده، مجاهدین و... مخلوق امپریالیست های قاتل امریکا ــ ناتو هستند. این سلسله جنایات و به ویژه جنایت امروز که خون جوانان پویا و جویندۀ ما را ریخته و شهری و کشوری را در ماتم فرو برد، خواه کار طالبان باشد یا داعش، در هر دو حالت قاتل اصلی همین امپریالیسم و به ویژه ابرجنایتکارــ امپریالیسم امریکا ــ به حیث رأس و رهبر این سیستم ضد بشری است.
همین امپریالیسم با شرکای جهانی و منطقه ئی اش از اواخر دهۀ هفتاد میلادی تا امروز در برابر رقیب و همتای شوروی اش، قبل از اشغال کشور ما مرتجعان و جنایتکاران جهادی ــ طالبی را آفریده و پرورش داد. سپس با اشغالگری ۲۰ ساله اش زمینه ساز رشد میکروب افراطیت اسلامی مثل جهادی های ستمگر و مزدور، اجیران طالبی و داعشی در درون و برون قدرت پوشالی شده و در آخر سر، این روباه مکار ضمن فرار، همزمان با تقویت داعش، قدرت را به گروه فاشیست طالبان سپرد که هر روز خون می ریزد، شلاق می زند و جنایت می کند. امپریالیسم اشغالگر امریکا به مثابۀ مظهر این سیستم ضد انسانی، مسؤول درجه یک این همه جنایت و خونریزی و زندان و شکنجه و قتل زنان و مردان بیگناه افغانستان و تکه پاره شدن گوشت تن شان در انفجار و انتحار است.
تا در این دور باطل همین امپریالیست های قاتل و دشمن انسان و ارزش های انسانی و صلح و آرامش خلق ها، تاراجگر ثروت ها و سرکوبگر آزادی های ملی و اجتماعی خلق های جهان و مزدوران رنگارنگش مثل طالبان، داعشیان، جهادی های منتظر الوزاره، تکنوکرات های غدار، سران ارتجاع قومی و مزدوران مدنی ــ تسلیم طلب امپریالیسم در کشور ما حاکم باشند و به نوبت بیایند و بروند؛ حال زار مردم و ملت بر همین منوال باقی خواهد ماند. سرنوشت مردم به دست توانای خود شان تعیین می شود. هر چند تا آگاه و توانا شدن توده های خلق ستمکش راه درازی در پیش است؛ ولی جز این، راه دیگری به سوی رستگاری ملی و اجتماعی مردم افغانستان در دسترس نیست. ستمکشان کشور یا با این ستم ها بسازند، یا علیه ستمگران بشورند.

مرگ بر امپرياليسم جنایتگستر و همه  قاتلان مردم افغانستان!

نابود باد تمام اجیران آدمکش و خودفروختۀ مرتجع كه دست شان هر روز به خون و جنایت آغشته است!

نابود باد حاکمیت هیتلری دره و تازیانۀ طالبانی در افغانستان!

آگاهی و اتحاد توده ها نیاز زمان است!

۰۸ میزان ۱۴۰۱ش