پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
۲۸ جولای ۲۰۲۳اطلاعیه: آغاز مجدد نشرات پورتال

با درود های فراوان و ادای احترام به تمام خوانندگان مهربان و همکاران گرانقدر پورتال، مسرت داریم اطلاع دهیم که متصدیان پورتال موفق شدند با برداشتن موانعی که پورتال را از ادامۀ کارش باز می داشت، نشرات پورتال را مجدداً از سر گیرند، بناءً جای دارد تا این آغاز مجدد را با توضیح نکات آتی شروع نمائیم:
۱ ـ سپاس و امتنان ما را خدمت تمام خوانندگان و همکاران قلمی پورتال که چه به وسیلۀ تماس های مستقیم با متصدیان پورتال، چه از طریق ایمیل و یا تیلفون نگرانی شان را بابت توقف یکبارۀ نشرات پورتال ابراز داشته و در تمام این مدت با ابراز علاقه به ادامۀ کار پورتال مشوق و حامی ما بودند، ابراز می داریم.
ما این حمایت گسترده و بیدریغ آنها را به نحوی ارزیابی از مؤثریت کار مبارزاتی خویش دانسته، ضمن ارج و احترام به آن، بر تلاش ما خواهیم افزود تا بعد از این به مانند گذشته و حتا بیشتر از آن بر بهبود کار ما از لحاظ کمی و کیفی توجه بیشتر نمائیم، باشد آنهائی را که توقف نشرات پورتال را فال نیک گرفته بودند، متوجه اشتباه شان بسازیم.
۲ـ به تمام همکاران قلمی که مطالب شان را به صورت دنباله دار ارسال می داشتند و خوانندگان گرامی پورتال که آن مطالب را تعقیب می نمودند، وعده می دهیم که در جریان روز های آینده آن عده از مقالات دنباله داری را که قسمت هائی از آنها از نشر باز مانده اند، در کنار مطالب روزمره به نشر برسانیم.
۳ـ مقالاتی را که در طی این ۶۰ روز برای ما ارسال شده و محتوای خبری ندارند، با در نظرداشت نوبت منتشر خواهیم نمود.
خوانندگان و همکاران گرامی!
ما به مانند همیشه با ارسال نظرات سازندۀ تان به کمک های بی شائبۀ شما نیازمندیم، امیدواریم رهنمائی هایتان را از ما دریغ نورزید.

ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"