هـمـایـون اوریـا
۲۵ دسمبر ۲۰۲۲پیام تبریک به مناسبت ششمین سالگرد تأسيس سایت مترقی"خروش رعد"

دوستان و دست اندرکاران سایت وزین "خروش رعد"!
ششمین سالگرد تأسيس سایت وزین "خروش رعد" را به شما و از طریق شما به همۀ علاقمندان که از نشرات این سایت بابت آگاهی هر چه بهتر استفاده می کنند، تبریک  می گویم. 
سایت "خروش رعد" که با آن همکاری دارم، ناشر اندیشه های ملی، دموکراتیک و پیشرو می باشد. این ارگان مترقی طبق روش نشراتی و اهداف آزادیخواهانه اش نشرات علمی و روشنگرانه داشته و همواره مطالبش با یک فرهنگ‌ عالی و مبرا از ابتذال ادبی بوده و عفت قلم را در همه مسائل مراعات می کند. به همین اساس من با علاقه خاصی از مضامین نشر شده علمی،  تئوریک، تحقیقی، تحلیلی، اشعار مترقی و گزارشات خبری "خروش رعد" نسبت به رویداد های کشور و جهان استفاده شایان می نمایم.
گردانندگان عزیز سایت وزین "خروش رعد" در این حالی که  کشور و مردم  مظلوم ما زیر چکمه های گروه مزدور، وحشی، فاشیست و زن ستیز طالبان در تبانی با امپریالیسم غرب در راس امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه قرار دارند؛ فعالیت  رسانه های دموکراتیک، مترقی و ضد استعماری از نوع "خروش رعد" را در راه روشنگری عمومی و افشای سیاست های ارتجاعی و استعماری امپریالیسم و مزدورانش تأثير گزار و ضرور می دانم. برای گردانندگان این سایت مبارز، روشنگر و انقلابی سعادت و توانمندی های بی پایان می خواهم. 
با درود های رفیقانه 
۲۲/۱۲/۲۰۲۲