ســـروش
۲۵ اپــریــل ۲۰۲۲موج تازۀ نسل کشی در افغانستان
(۱)

یـکـم ــ مـقـدمـه:
این روز ها به ادامۀ گذشته، مادر میهن شاهد ریختن خون و تکه پاره شدن فرزندانش  بوده و عزادار است. دلیلش این است که طی چند روز اخیر موجی تازه از خون و خشونت پیهمِ خفاشان و خون آشامان صد ها خانواده را به ماتم نشانده است.
باز هم مردم به خون خفتۀ ما در غم و ماتم فرزندان شان به جرم انسان بودن و یا داشتن عقاید و تعلق خونی ــ قومی خاص، در کابل، مزارشریف، قندوز، بغلان، ننگرهار و سائر شهر ها، نشستند. این رویداد های خونین اخیر در کشور با هدف حمله بر اهداف معین انسانی به دلائل گروهی، نژادی، قومی، مذهبی یا ایدئولوژیکی از مصادیق «نسل کشی یا (Genocide) است.
برای وضاحت مزید مسأله به خوانندګان محترم، در این نگاشته از منظر حقوق بین ‌الملل و به استناد اسناد "سازمان ملل متحد" می بینیم که اشکال و موارد نقض حقوق بشر کدام ها اند و از آن میان، «نسل کشی» چیست و چه تعریفی دارد.
در حقوق بین‌ الملل، موارد ذیل نقض حقوق بشر به مرور ایام تعریف و مستند سازی شده است:

الف: نسل کشی؛

ب: جنایت علیه بشریت؛

ج: جنایت جنگی؛

د: جنایت علیه صلح؛

هـ: کشتار عمومی یا قتل عام .


الف ــ نسل کشی:
سه سال پس از پایان جنگ دوم جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیانیه ای را به تاریخ ۹ دسمبر ۱۹۴۸م تصویب کرده و بدین ترتیب بیانیهٔ سازمان ملل متحد  و ضمیمۀ پیرامون «جلوگیری و مجازات جرم نسل‌ کشی» شکل گرفت.
طبق این نهاد، "هر گونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی اعم از نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی؛ «نسل کشی» گفته می شود. بند دوم این بیانیه تصریح می ‌کند که هر گونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیار هائی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن‌ ها، جا به ‌جائی اجباری فرزندان گروه‌ ها به یکدیگر، طرح‌ ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره، همه از مصادیق بارز نسل ‌کشی می ‌باشند".
"در قرارداد فعلی مفهوم کلمۀ «نسل‌کشی» یا  (Genocide) یکی از اعمال مشروحۀ ذیل است که به نیت نابودی تمام یا بخشی از گروه ملی،  قومی،  نژادی یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
     ۱. قتل اعضاء آن گروه؛
     ۲. صدمۀ شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه؛
۳. قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
۴. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد؛
۵. انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر".
موارد نسل کشی در کشور ما افغانستان عبارت اند از کشتار هزاره ها توسط ادارۀ امیر عبدالرحمن خان؛ پائین کردن ۲۷ تن از مسافران هزاره از بس در مسیر راه کابل ــ قندهار از میان مسافران توسط گروه طالبان به زور سلاح و قتل عام آنها در ولایت غزنی، هم مصداق نسل کشی محسوب می شود، هم مصداق جنایت جنگی؛ کشتار افراد نظامی و غیرنظامی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان توسط تنظیم های اخوانی و به ویژه به دستور مستقیم احمد شاه مسعود جلاد و ذبیح الله معدوم در پنجشیر، شولگره، کوه صافی و نهرین و قتل سائر روشنفکران انقلابی به دلیل ایدئولوژیک و سائر موارد... از مصادیق بارز نسل کشی است. کشته شدن ۷۵۰۰۰ کابلی توسط گروه های جنگی مجاهد و ملیشیا و ویرانی کابل توسط گروه های جنگی مجاهد و ملیشیای دوستمی در دهۀ نود میلادی، هم نسل کشی است و هم جنایت جنگی است. ریختن خروار ها بمب بر سر اهداف غیر نظامی نظیر شفاخانه ها، قصبات و اماکن عمومی و تجمعات غیرنظامی توسط اشغالگران روسی و امریکائی ــ ناتوئی، و سنگر گرفتن طالبان در خانه های مردم و مساجد در گذشته در قندوز، غزنی و هلمند؛ جنایت بارز جنگی شمرده می شود. قتل سه هزار طالب پشتون قندهاری اسیر در دشت لیلی توسط ملیشیای تحت رهبری رشید دوستم، به دلیل پشتون و طالب بودن شان، نسل کشی است و به دلیل اسیر بودن آنها، جنایت جنگی محسوب می شود. در سطح جهان برخورد فاشیستی و تصفیه های خونین کومینگ تانگ در برابر کمونیست ها در حدود سال های ۱۹۲۸ در چین، تصفیه و کشتار هزاران نفری کمونیست های اندونیزیا و به دریا انداختن اجساد توسط رژیم دیکتاتوری مورد حمایت امپریالیسم امریکا و شرکاء، زندانی ساختن و کشتار کمونیست های کشور چیلی به دلیل ایدئولوژیک (کمونیست بودن) توسط رژیم دیکتاتوری و شخص دیکتاتور پینوشۀ مورد حمایت امپریالیسم امریکا در کشور چیلی و غیره، از موارد نسل کشی است. 

,

ب: جنایت علیه بشریت:
عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حملۀ علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمانیافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله: الف) قتل؛ ب) نابود سازی؛ ج) برده‌ سازی؛ د ) اخراج یا انتقال اجباری جمعیت؛ هـ) محبوس ساختن یا دیگر شکل‌ های محرومیت شدید از آزادی جسمی که ناقض مفاد اساسی حقوق بین‌‏الملل باشد؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، برده‌ کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم ‌سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛ ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‌‏المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطهٔ صلاحیت این دیوان باشد، به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده‏ باشد؛ ط ) ناپدید شدن اجباری افراد؛ ی) جنایت نژاد پرستی؛ ک) دیگر اعمال غیر انسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد. موارد مرتکب شدۀ جنایت علیه بشریت عبارت اند از سیاست و اقدامات سیستماتیک فاشیسم و نازیسم در ایتالیا، المان، جاپان و رژیم نژاد پرست با سایست اپارتایدش در کشور افریقای جنوبی و اقدامات و کشتار سیستماتیک «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» شامل هر دو جناح "خلق" و "پرچم" آن حزب، برخی از اقدامات جهادی ها، ملیشیا و رفتار تاکنونی طالبان و جنگسالاران در موارد ماده های الف، ب، چ، د، هـ، و، ز ح، ط پاراگراف بالا؛ از موارد "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" محسوب می شود.


ج: جنایت جنگی:
جنایات جنگی را نقض قوانین و آداب و رسوم جنگی می‌ دانند که شامل و البته نه محدود به قتل، برخورد ناشایست یا اخراج اهالی ملکی مناطق اشغال شده به منظور گماشتن به کار های برده وارانه یا به هر منظور دیگری، قتل یا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص اسیر شده، کشتار گروگان‌ها، غارت ملکیت‌ های شخصی، ویرانی عمدی شهر ها و روستا ها در صورتی که نیاز نظامی قابل توجیه وجود نداشته باشد، است. دیدبان حقوق بشر «هدف قرار دادن عمدی شهروندان غیرنظامی» را در طی یک جنگ، جنایت جنگی می ‌داند. در کشور ما افغانستان اشغالگران شوروی و امریکائی ــ ناتوئی و شرکاء، خلقی و پرچمی ها، ملیشیای دوستمی و اسلامیست های جهادی تنظیمی، طالبی و داعشی و افراد زورمند و جنگ سالار و نیرو های نظامی ــ امنیتی شان به کرات جنایت جنگی از نوع ذکر پیشگفته را مرتکب شده اند که تا هنوز لاینحل مانده است.
در جریان دو ماه اخیر یک مورد از "جنایت جنگی" را توسط یک تن "خادیست" و "پرچمی" به اسم "عبدالرزاق عریف" و حکم محکمه در موردش در کشور هالند را مبنی بر ۱۲ سال حبس تنفیذی شاهد بودیم.


د: جنایت علیه صلح:
عبارت است از هر گونه برنامه‌ ریزی، آماده‌ سازی، آغاز یا راه ‌اندازی جنگ‌ های تجاوزکارانه، یا جنگی با نقض معاهدات، توافقنامه‌ ها یا تضمین‌ های بین ‌المللی، یا شرکت در یک طرح یا توطئۀ مشترک برای تحقق هر یک از این نتایج است. طبق این تعریف، جنگ های تجاوزکارانۀ استعماری و سپس امپریالیستی و ارتجاعی در آسیا، افریقا، امریکای لاتین و اروپا و "برنامه‌ ریزی، آماده‌ سازی، آغاز یا راه ‌اندازی جنگ‌ های تجاوزکارانه" توسط امپریالیست های شوروی و سازمان ناتو به رهبری امپریالیسم امریکا در کشور ما، از موارد "جنایت علیه صلح" اند.
یورش لجام گسیختۀ مزدوران فاشیست طالبان از ورای سرحد و با "برنامه‌ ریزی، آماده‌ سازی، آغاز یا راه ‌اندازی جنگ‌ های تجاوزکارانه" به افغانستان در ادامۀ جنگ تجاوزکارانۀ امپریالیستی، توسط امپریالیست های شکست خوردۀ امریکا، شرکای ناتوئی و برخی دول منطقه مثل پاکستان، قطر، ترکیه و در پوشش ابزار جنگ نیابتی و پروژۀ نواستعماری طالبان و با مدیریت نظامیان پاکستانی، در ردیف جنایت علیه صلح جای می گیرد.


هـ: کشتار عمومی یا قتل عام:
کشتار جمعی یا کشتار دسته ‌جمعی یا قتل‌ عام به عمل قتل و کشتار دسته‌ جمعی از حیوانات یا از انسان و جز آن اطلاق می‌ شود. کشتار های جمعی ممکن است توسط افراد یا حتی توسط سازمان‌ ها انجام شود. این کشتار ها همچنین می ‌تواند شامل قتل تعداد زیادی از شهروندان توسط  دولت‌ های محلی و مأموران آنها باشد. تیراندازی به معترضان غیرمسلح، پرتاب نارنجک به درون زندان ‌ها و اعدام تصادفی شهروندان غیرنظامی نیز از موارد کشتار جمعی محسوب می‌شود. بزرگ ترین کشتار های جمعی تاریخ تلاش برای نابودی گروهی از مردم و جوامع بر اساس قومیت و مذهب بوده است (جنگ های صلیبی و جنگ صهیونیسم علیه فلسطینیان) که بعضی از این کشتارها با عنوان "نسل‌ کشی" و بقیه با نام "جنایت علیه بشریت" شناخته می‌ شود و مصداق آن در مثال های بالا موجود است. ( تعاریف و توضیحات به استناد دانشنامۀ آزاد و منشور سازمان ملل)
ادامه دارد