ســـروش
۲۷ مارچ ۲۰۲۲وخامت فزایندۀ شرایط ابتر زندگی مردم افغانستان تحت سیطرۀ طالبان

اگر قرار باشد استخوانبندی، زاد و ولد، رشد سرطانی، ابراز وجود، شررافکنی و شرارت، خیانت و جنایت  مرتجعان انسان ستیز طالبان را با اعمال وحشیانۀ توأم با ویژگی خودفروختگی پروژۀ طالبانی از سرآغاز به بحث بگیریم، سخن به درازا می کشد و از اصل موضوع به حاشیه رانده می شویم. بهتر است برای حل مطلب به سایت ملی ـ مترقی «خروش رعد» به صفحۀ "قلم های ناشکسته علیه فاشیسم طالبانی" و هم در پورتال وزین و آزادیخواه «افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان» مطالب جانداری که تا کنون به نشر رسیده است و غرض نقد، تحلیل، روشنگری، تبلیغات سیاسی و بررسی؛ به پیشگاه مردم ستمدیدۀ ما به شمول مبارزان، روشنفکران، زنان و جوان توسط نویسندگان مترقی  و آزادیخواه طی سال ها نگارش یافته و در دسترس خوانندگان گرامی گذاشته شده است، می توان مراجعه کرد.
و اما آن چه در این روز ها بحث و فحث در باب امنیت و آرامش ادعائی طالبانیسم بر سر زبان های مربیان و آزمندان منطقه ئی و حرافان داخلی ‌شان در رسانه های وابستۀ امپریالیستی هر از گاهی در نشست و برخاست های در تلویزیون های "طلوع نیوز" و "تلویزیون ملی" و سائر رسانه های خبری پرطمطراق برای فریب مردم ترتیب و تنظیم می شود، باید به آن پرداخت تا از حقایق شررافگنانۀ طالبان بر مردم ما و آنچه به اجبار بر زنان و مردان مظلوم کشور ما تحمیل می شود، اذهان خلق خود را روشن نموده و راهی نیز برای نجات از جهنم طالبانی جُست.
نخست غرض آگاهی خلق پابرهنۀ خود از سی و چهار ولایت افغانستان عرض شود که طالب با شلاق، دار و سنگسار بر این مردم غیور حاکمیت ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و با طرز فجیعی از مردم ما باج و خراج می گیرند و به نام ها و بهانه های قوم، زبان، ملیت و وابستگی به نظام مزدور قبلی تحت ریاست غنی فراری؛ خانواده های بی دفاع، گرسنه و محتاج را و در مجموع خلق افغانستان را به گروگان گرفته اند. جلادان و دره بدستان طالب که این روز ها ریاکارانه از فرهنگ افغانی حرف می زنند، بر خلاف عرف و رسوم پسندیدۀ مردم ما، با اخاذی افراد را در حضور خانواده ها و در ملای عام لت و کوب و توهین و تحقیر کرده و هر صدای مخالف و معترض را خاموش و زنان و مردان و جوانان را شکنجه، زندانی ، قتل و غارت می کنند. این اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی دجال طالبان، به امر روزمره در جامعۀ ما مبدل شده است. مردم بینوای ما این مظالم و ستمروائی ستمگران طالبی را با گوشت و پوست شان حس کرده، درد و رنج آن را می کشند و از آن آگاهند.  هیچ چیزی از چشم مردم ما پنهان نمانده است. جنایات طالبان در اکناف افغانستان اظهر من الشمس است.
فرماندهان و اجیران باند های تبهکار هر روز ده ها خانواده را در کشور به داغ فرزندان شان گرفتار و هم از ناحیۀ قید و بند افراد و اشخاص بی گناه، فامیل های شان سرگردانند. دیوار امنیت و آرامش در جامعۀ پر از تضاد و فقر که طالبان در جامعۀ فقر زده، تجت انواع ستم، غرق در سلاح، متأثر از فرهنگ کلشینکوف و با جوانان و نیروی کار بیکار، در بدو امر مدعی اعمار آن بوده اند و در روز های نخستین یورش به شهر ها بر آن می بالیدند، در جامعۀ پر از فقر و گرسنگی و بیکاری در حال فرو ریختن بوده و در جا هائی از کشور متلاشی شده است. علاوه از اعمال فزایندۀ مافیائی باند های تبهکار، بنا به قول خود طالبان و هم تصاویری که در رسانه ها همه روزه منتشر می شود، در مراکز شهر ها و نواحی روزانه قتل، غارت، آدمربائی، سرقت های مسلحانه، راه گیری، شکنجه، سنگسار، لت کوب، شلاق در محضر عام، بی حرمتی به شرف ‌و عزت مردم، دزدی، چپاول، تجاوز، عیاشی و ده ها مورد بدآموزی از طالبان سر زده و به اجبار در حق خلق بیدفاع ما اجراء می شود. گزارش رسانه های داخلی و گزارشگران خارجی که مستقماً اوضاع ابتر و آشفتۀ افغانستان تحت سیطرۀ دزدان و جنایتکاران و نابخردان  طالب را زیر نظارت دارند،  حاکی از آنست که هر روز بر آتش جنگ های نیابتی و ناامنی توسط خود فروختگان طالب و جهادی و داعشی دامن زده می شود. این در حالیست که حامیان بیرونی و مسؤولان ایجاد و تقویت این مزدوران مرتجع جنایتکار طالبی، جهادی و داعشی با تکاندن گرد دامان شان خود را از این جنایت ها مبرا دانسته و ریاکارانه مدعی جنایت مزدو‌ران شان در افغانستان اند.
بر طبق گزارش گاردین: طالبان بر زنان بازداشت شده تجاوز گروهی کرده ‌اند. روزنامه بریتانیائی گاردین خبر داد که در ماه جنوری گذشته، طالبان در مزار شریف به ۸ زن معترض، در بازداشتگاه تجاوز گروهی کرده‌ اند!
این روزنامه نوشته است زنانی که از تجاوز گروهی جان سالم بدر برده بودند، بعد از رهائی از بند طالبان توسط خانواده‌ های‌ شان کشته شدند. منابع گاردین گفته‌ اند بقیۀ زنان معترض هنوز "مفقود" هستند.
به همین ترتیب هرات نیوز خبر می دهد که تنها در شهر کابل فرماندهی پولیس کابل از بازداشت ۲ هزار نفر به اتهام جرایم مختلف از جمله دزدی، قتل، آدمربائی، داشتن اسلحۀ غیرمجاز و فساد اخلاقی خبر داده است. بر خلاف ادعای مسخرۀ طالبان و ادارۀ ستمگر تحت امر این گروه ریاکار، این افزایش ناامنی، جرایم و جنایت و مفاسد اخلاقی، زادۀ وضع اجتماعی کشور بوده و متناسب با میزان فقر و گرسنگی و مولود آنست.
بنا به قول همین هرات نیوز، هر روز از اختطاف و بازداشت ر‌بایندگان و به دار آویختن شان از نواحی مختلف شهر هرات گزارشی را تهیه و به نشر می سپارد.
هرات اکسپرس از قول قوماندانی امنیۀ طالبان در هرات اعلام داشته است که یک هزار نفر در هرات به جرم دزدی، اختطاف، قتل و... بازداشت شده اند.
در مراکز و نواحی ولایت های افغانستان هر روز از بازداشت مجرمان در بند ادارۀ پوشالی طالبان، اخبار فراوانی را منتشر می کنند که این خود گویای بدامنی است. قتل، غارت، شکنجه، خشونت، به دار آویختن، کشتن و بستن افراد غیر نظامی توسط طالبان همراه با جنایات هولناک در حق زنان و دختران و جوانان ما صورت می گیرد. ‌ مجموع این فاکت ها و واقعیت های زنده و انکار ناپذیر روزانه، اظهارات و ادعای کاذب طالبان مبنی بر آوردن آرامش و امنیت را به طور قطع رد می کند.
تصاویر بسیاری از جنایات هولناک وجود دارد که طالبان علیه خلق بی دفاع ما انجام می دهند. وحوش طالبان و "امارت اسلامی" شان که سالوسانه و معامله گرانه در این اواخر به اربابان شان متعهد شده بودند که رفتار و کردار شان را با مردم عادی، انسانی و متمدن  بسازند و دروازۀ مکاتب را به روی دختران باز کنند، تا به امید آن که بدان وسیله رسماً مهر تأیید نظام دار و تازیانه از جانب امپریالیست های شرق و غرب و دول مرتجع و حریص اسلامی همجوار و منطقه و وابسته به امپریالیسم، را بر جبین خویش خورده و گویا به رسمیت شناخته شوند؛ با بی اعتنائی و به امید گرفتن امتیاز بزرگ تر در معامله، به اربابان شان پشت کردند و معلوم نیست که باز چه دامی را برای مردم ما پهن کرده اند .
به باور من مسدود نگهداشتن مکاتب در نظام زن ستیز و دار و تازیانه طالبانی، متناسب با نگرش افراطی ارتجاعی، رویکرد نفی زنان و موضع طبقاتی ارتجاعی آنان و مصلحت مقطعی اربابان امپریالیست و مرتجع بیرونی گروه و "امارت اسلامی" طالبان است. از این تبهکاران و مزدوران اجاره ای چه انتظاری دارید؟  مگر طی بیش از چهار دهه ویرانگری و کشتار، در کنار جلادان و مزدوران "خلقی ــ پرچمی"، همین اخوانی های خودفروخته و تا مغز استخوان مرتجع اعم از جهادی ها و طالبی های مکتب سوز با سوختاندن و ویران کردن مکاتب، از معلم و متعلم، از محصل و استاد، از دانشور و دانشمند، از انجنیر و داکتر، از اقتصاددان و سیاست دان، از ادیب و شاعر، از نویسنده  و خبرنگار و... از کشته ها پشته ها نساختند  و با سلاخی شان با سلاح مرگبار که شرق وغرب برای شان تهیه و تدارک ندیدند؟‌ روشنفکران مترقی و آزادیخواه را نکشتند؟ مردم عادی را از دم تیغ نکشیدند؟ به زنجیر نکشیدند؟ شکنجه و اعدام نکردند؟ مگر مادران و خواهران و دختران ما را بار بار از تعلیم و تعلم محروم نکردند ؟ خانه نشین نکردند؟ و به سوگ عزیزان و جگر گوشه های شان ننشاندند؟ پاسخ همۀ سؤال ها مثبت است.
مگر همان باند متشکل از جلادان "خلق و پرچم" نبود که بر حسب هدایت سوسیال امپریالیسم اشغالگر و ابر جنایتکار شوروی فعلاً معدوم، که ساحت افغانستان را ویران و سوخته، چندین میلیون انسان را کشته، ناپدید و زخمی و اکثریت نفوس کشور را آوارۀ داخلی و خارجی ساختند و از اجساد قربانیان بی گناه گور های دسته جمعی برپا داشتند؟ تعدادی از همین ها امروز به لباس طالب با تمام ارزش ها و فرهنگ ستوده مردم ما، با اتحاد، برادری و همزیستی همۀ اقوام برادر کشور جنگ و آدمکشی به راه انداخته اند .
همین طالبان که ابتداء به نام مجاهد از آدرس تنظیم های هفت گانه زاد و ولد شان تحت ادارۀ "آی اس آی" و "سیا" و تحت نفوذ بلقوۀ برژینسکی صورت گرفت، چهل و سه سال است که ملک و ملت خود را چندین مراتب نفروختند، ویران نکردند و تمام اثار عمرانی و تاریخی آن را تاراج و حراج نکردند؟
شناخت ملت و به ویژه خلق زحمتکش کشور ما چه وقت در برابر ایادی امپریالیست های شرق و غرب ــ این دشمنان اساسی ملت و خلق ستمکش ما ــ تکمیل خواهد شد؟
همین مزدوران فراری طالبی که به فرمان امریکای متجاوز و جنایتکار یک شبه به قدرت رسیدند، چطور ممکن است که یک مشت مزدوران پوشالی تر از "کرزی و غنی" برخلاف میل و ارادۀ و تفرعن استعماری این ابر مستکبر جهانی ــ امپریالیسم امریکا ــ و بدون اوامر او، در برابر ارباب قد افراشته، ابراز وجود کرده، موجودیت و حق انسانی نیم نفوس را انکار و درب مکاتب دخترانه را ببندند؟ مردم ما باید آگاه شوند و رد پای اربابان امپریالیست و مرتجع مزدوران پوشالی طالب را در عقب باز و بسته شدن دروازه مکاتب، انکار زنان و دختران و حقوق مسلم شان، سیاست های فاشیستی و شوونیستی و ایجاد فضای اختناق و ترس و رعب در دل های مظلومان این دیار، مشاهده کنند. این موارد به طور بالقوه، می تواند یکی از چنین نیرنگ های مشترک استعماری ــ ارتجاعی در حق مردم ما باشد.
در جریان سال گذشته همزمان با دوره تسلیمی از یک مزدور به مزدور دیگر، از یک دزد به قاتل و جلاد دیگر، دست به دست کردن نظام پوشالی فراری یکشبه و همزمان افروختن آتش جنگ در اوکراین به اراده زلنسکی و غنی صورت گرفته است؟ نباید این گفتۀ مشهور را از یاد برد که "امپریالیسم دوست دائمی نه، بلکه منافع دائمی دارد".
این ها همه ریشه در برآوردن منافع پلید و آزمندانۀ امپریالیست ها دارد. شناخت خود را با کسب شناخت از دشمن، تکمیل کنید و با آگاهی و آمادگی در میدان نبرد پا بگذارید.
با تحلیل ها و تفسیر های روشنگرانه و رهگشایانه از اوضاع و شرایط کنونی کشور، اذهان عامۀ خلق ما به ویژه زنان و جوانان را روشن تر و دشمن مردم افغانستان را برای ملت ستمکش ما که همان امپریالیسم جنایتگستر است و با شیطنت ها و با بازی ها توسط دست نشاندگان طالب، داعش، مجاهد، تکنوکرات، لومپن هائی که از ترس برادران دینی خود به کشور غرب گریختند و مردم ما را هر لحظه به مقاومت نه، بلکی در جنگ نیابتی طالب مجاهد و داعش دعوت می کنند، بشناسانید.
در شرایط حاکم موجود، کار مبارزاتی از سنگر قلم و روشنگری، احیاء و تدارک مؤثر تان آغاز می شود و در ادامه اش به انسجام مبارزاتی پیشاهنگ و توده های تحت ستم در برابر دشمنان خلق ما ارتقاء یافته و در روشنائی ناشی از این روشنگری، خلق رزمنده راه را برای نجات از شر دشمن اجتماعی و ملی ستمدیدگان و در نهایت، آزادی و آبادی کشور، خواهد پیمود.