شاهد عینی
۱۱ سپتمبر ۲۰۲۳تبعات اقتصادی و اجتماعی بسته بودن گذرگاه تورخم

شش روز از بسته بودن گذرگاه تورخم می گذرد. شش روز قبل این گذرگاه مرزی به اثر درگیری مرزی میان ملیشه های طالبان و مرزبانان پاکستانی با کشته و زخمی شدن از هر دو جانب و مسافران و کودکان کار، بسته شد.
متعاقب آن، به تعداد صدها عراده موتر باربری، حامل کالا های تجارتی به هر دو طرف این دروازه گیر مانده اند. این رویداد زمانی به وقوع می پیوندد که فصل فروش میوه و سیزیجات افغانستان برای فروش به کشور پاکستان می باشد. بارها مشاهده شده است که دولت مرتجع پاکستان از گذرگاه های مرزی به مثابۀ یک حربۀ اقتصادی علیه افغانستان کار گرفته است. همیشه در همین فصل سال رویداد مرزی به میان می آید و از عبور سبزی ها و میوه های تولیدی کشور ما به آن طرف مرز جلو گیری می شود.
بسته ماندن گذرگاه تورخم  و صف های طولانی موتر های باربری  تولیدات مورد نیاز بازار های دو کشور به ویژه میوه ها مثل انگور، بادنجان رومی و پیاز به پاکستان و آرد و سائر اقلام ضروی به افغانستان بازار های دو طرف را متأثر ساخته، تناسب عرضه و تقاضا را برهم زده و به ویژه باعث زیانمند شدن دهقانان و باغداران افغانستان و تجاری که مصروف خریداری و فروش این محصولات اند، می شود. این حادثه در عین حال زمینۀ گران فروشی محتکران برخی از محصولات وارداتی در هر دو طرف مرز می شود که بهای آن را مصرف کنندگان کم درآمد می پردازند.
هم اکنون به دلیل این درگیری مرزی، صدها عراده موتر مملو از سیب، انگور، خربوزه، پیاز، بادنجان رومی  و کچالوی تولیدی کشور در مناطق ننگرهار، غلام خان، لغمان و سروبی به نصف قیمت به فروش رسیده و یا هم فاسد می شود. به اساس گزارش شاهد عینی از شهر جلال آباد  یک سیر انگور به قیمت پنجاه افغانی به فروش رسیده است.
علاوه از تأثیر مخرب اقتصادی انسداد این بدر، در نتیجۀ این حادثه علاوه از چهار ملیشۀ طالبی، به تعداد ۱۶ نفر از مسافران غیرنظامی  نیز عمدتاً به اثر انداخت سلاح ها افسران مرزی پاکستانی کشته و زخمی گردیده اند ، و به تعداد چهار تن از بیماران در همان روز برخورد مرزی کشته شدند. در نتیجۀ بسته بودن مرز، تعداد کثیری از هموطنان ما که جهت تداوی و سائر امور می خواستند از این گذرگاه عبور نمایند، در دو سوی مرز بند مانده اند.
همچنان در طرف پاکستان همین اکنون یک کیلو بادنجان رومی که قبل از برخورد مرزی به قیمت هشتاد کلدار بود، به دوصد کلدار رسیده است. به همین ترتیب سائر اقلام وارداتی مورد نیاز زندگی روزمرۀ مردم دو سوی این مرز تحمیلی. بار این گرانی بالای مردم غریب پاکستانی و مهاجران افغان مقیم آن کشور نیز سنگینی می کند.
بسته ماندن این گذرگاه علاوه از تداوم و تشدید جو امنیتی بر روی رفت و آمد مسافران و کسانی که از مظالم خون آشامان طالب فرار می کنند، وضعیت اقتصادی را روز به روز بد تر ساخته و به به خصوص در جانب افغانستان سبب کاهش قیمت اقلام صادراتی و گرانی اقلام وارداتی بیشتر می شود. ادامۀ این وضعیت فراتر از وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم محکوم این مناطق، بر روی سائر بازار های دور در هر دو کشور به خصوص در کشور خود ما تأثیر منفی خواهد گذاشت.
حمله بر اهداف غیر نظامی و محلات مزدحم و یا مسدود کردن خطوط تدارکاتی تأمین غذا و سائر اقلام ضروری به غیر نظامیان توسط نیرو های نظامی، در هر موقعیتی جنایت جنگی است. هر دو جانب این درگیری ــ ملیشه های طالبان و نظامیان دولت پاکستان ــ بار ها کشتار هدفمند غیر نظامیان را در کارنامۀ جنایتکارانه خود ثبت کرده اند.