نـجـیـب ثـاقـب
۲۹ جنوری ۲۰۲۴
۲۸ جنوری ۲۰۱۷


تقدیم به فرزندِ فـــرزانه و مبارز

نستوه کشور زنده یاد قیوم رهبر

 

اوراق سـپـــــیـــــد

 

 

تـــــــو،

در سرزمین رنج زاده شدی

بر کتیبۀ خاک

که در آن بی گناهی انسان ثبت است.

سرزمینی که

دشت ها اسیر

کوه ها سرکش و آزاد

و دامنه هاش

مرزی است

میان مرگ و زندگی؛

سرزمینی که

نفس تنگی شب های سرد

می خشکاند

ریشه ها و برگ های درختان تناور را،

تا

تهی شود باغ. 

تــــو،

در سرزمین

تبعید و غُـــل و زنجیر و دار

پرورده شدی

و

با شراب خون از رگ های تاک،

تا

تجربه کنی

مقاومت را

شهادت را.

***

ای قلم آزاد اندیش و فرزانه،

آفرین باد بر تو

که

دلیرانه تر از تفنگ چریک های

کوهستان ها

و دامنه ها

رزمیدی،

تا آزاد اندیشی را

جاودانه سازی؛

حـتـا

با مرگ خویش آزادی را پاس داشتی .

***

اکنون،

درین جهان ظلمانی

قلم های بی رنگ

می نویسند،

بر اوراق سپید "نـــدای آزادی "

هیچ را.

و کاروان های آزادی،

دَور می زنند

بی ساربان

لحظات تنبل تاریخ را

در کجراهه ها .

اما،

به یقین که

گسترۀ آزادی هیچگاه

بی مرزبان نخواهد ماند...

***