فـائـق رستـاقـی
۲۷ دسمبر ۲۰۲۳پیام تهنیت به کارکنان و همکاران خروش رعد

همكاران عزیز سایت ملی ــ دموکراتیک "خروش رعد"! هفتمین سالگرد تأسيس سايت ‏مردمی "خروش رعد" را به شما و به کلیه دوستداران و خوانندگان آن تهنیت می گویم. به مثابۀ همکار و خوانندۀ سایت ناشر انديشه هاى ملى، دموكراتيك و پيشرو  قابل تذکر می دانم که طی این هفت سال گذشته، با وجود محدودیت ها و موانع عدیده، همکاران سخت کوش و ادامه کار ما توانسته اند مضامين آموزندۀ تحلیلی، تئوريك، معلوماتی، افشاگر، اشعار انتقادی و گزارشات خبرى از حوادث خونین كشور و ستم چند لایه بر مردم مظلوم ما را گاه به گاه در اختیار خوانندگان محترم قرار بدهند.
افشای جنایات اشغالگران و مزدوران مرتجع دیروز و امروز شان در صفحات "خروش رعد"  در همسوئی با نهاد های ملی، دموکراتیک و انقلابی کشور  در حد توش و توان کارکنان و همکاران رضاکار آن، قابل قدر است. در سالی که پیش رو است، تلاش جمعی تان را در امر آگاهی جمعی  و مبارزۀ سیاسی ــ تبلیغاتی علیه ارتجاع هار طالبانی و پشتیبانان استعمارگر بیرونی آن مؤثر تر، و گام های تان را محکم تر می خواهم.
با دورد
۲۴ دسمبر ۲۰۲۳