• صـمـد بهرنګی/ژباړه:م. ف. ناساز
اولدوز او کارغان

• صـامـد
شراب عشق

• جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
توضیحی به پرسش مشترک تعدادی از خوانندگان نقد "اعلامیۀ ویژه"

• پیشگام
شمارۀ چهارم نشریۀ پیشگام

• پیشگام
کار و مبارزۀ زنده یاد داد نورانی را گرامی می داریم!

• پیشګام
سیدال سخندان د کارګرانو او زیارکښانو پرېکنده آواز

• پیشګام
د مېرمنو له شتون پرته، آزادي بخښونکي غورځنګونه بريا ته نه رسېږي

• پیشگام
چور و چپاول معادن افغانستان به وسیلۀ ملا ها و حامیان منطقه ئی آنها

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۱۳

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۱۲

• پـیـشگام
با «تحریم» کریکت افغانستان با بنیادگرایان فاشیست همگام نشویم

• نـجـیـب ثـاقـب
کـرانـۀ مـرگـبـار

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۱۱

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۱۰

• صمد بهرنگی/ژباړه:څرک
د پیژند به اړه څو خبرې

• صـامـد
سنان خامه

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۹

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۸

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۷

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۶

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۵

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۴

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۳

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۲

☆ کارکنان و همکاران وبسایت "خـروش رعـد" و ادارۀ پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان
۱۸ جوزا روز تجدید میثاق عملی با جانبازان انقلابی و آزادیخواه کشور

☆ پیشګام
تلیاد مجید کلکاني، د افغانستان د زیارکښانو مخکښ لارښود

☆ جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان تحت نام و آرم «ساما »۱

☆ صــامــد
مــجــیــد

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۶)

• ش. آزاد
سپیداران زخمی

• پیشگام
مرگ رئیسی: ماتم جنایتکاران و پایکوبی شادیانۀ مردم

• صـامـد
شراب حـریـت

پیشگام شماره سوم

• پیشګام
د طبیعت قهر او د بېوزلو قربانې کېدل

• پیشګام
د بنسټپالانو له خونړیو منګولو څخه د ژغورنې لار د ملي ـ دموکراتیکو ځواکونو یووالی دی

• پیشگام
شلاق ثروت، از بردگی تا سرمایه داری

• صـامـد
خـونـابـه

• پیشګام
د فلسطین له آزادي غوښتونکي غورځنګ ملاتړ وکړو

★ پیشگام
کارگران افغانستان و زندگی طاقت فرسای زیر ستم

★ پیشگام
اول می، روز همبستگی کارگران را گرامی می داریم!

★ صـامــد
کارگــر

☆ سروش
اول ماه می، روز همبستگی طبقاتی کارگران و سائر زحمتکشان

• پیشګام
توماج صالحی د آخوندیزم په ضد فریاد، د دې آزادي غوښتونکي غږ ملاتړ وکړو!

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) (بازنشر)
فاجعه های خونین۷ و ۸ ثور در حافظۀ تاریخی مردم افغانستان

☆ زنده یاد داوود سرمد
خورشید فردا

☆ سروش
هفت و هشت ثور سرآغاز فجایع خونین و ننگین تا کنونی در افغانستان

☆ گرامی یاد امین سیماب
سلسه دروس مترقی اندیشۀ پیشرو عصر (متن کامل)

☆ جمعی از همرزمان "امین سیماب" از کانادا
یادی از همرزم فرهیخته "امین سیماب" در اولین سالگرد جانباختنش

☆ سروش
گرامیداشت از اولین سالگرد جانباختن امین سیماب

☆ نجیب ثاقب
ستارۀ "امین"

• سیاوش آزاد
استعمار و جنگ فرهنگی ــ روانی

• کارکنان و همکاران خروش رعد
پیام تسلیت به همایون اوریا

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۵)

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۴)

★ فــائــزه محـمـودی
آزادی زن در جامعۀ طبقاتی

★ نجـیـب ثـاقـب
سرکـوب شدگان قـرون

• ارسالی: نجیب ثاقب
پیام امتنان و سپاسگزاری

★ فــائــق رسـتــاقـی
اپارتاید جنسیتی طالبانی، ستمکشی زنان افغان و رهائی آنان

★ گرامی یاد پـردل روسـتـائـی (بازنشر)
گرامی باد هشتم مارچ روز همبستگی و تجلیل از زنان کارگر!

★ گرامی یاد نـادیـه انـجـمـن
دخـت افـغـان

• کارکنان و همکاران خـروش رعـد
پـیـام تـسلـیـت و انـدوه

• نجیب ثاقب
اعلان فوتی

• جـعـفـر
«چپ مدرن»، رفورم یا رفورمیسم؟

• فـائـق رستـاقـی ــ ژباړه: رایان
داسې جنایت او ناکامي چې د راتلونکي جنایتکارانو او تیري کوونکو لپاره د عبرت درس نه شوی!

• فـائـق رستـاقـی
جنـایت و شکستی که درسی و عـبـرتـی به جنایتکاران و متجاوزان بعدی نشد!

• مائو تسه دون ــ ژباړه:نوید
د لیبرالیزم پر ضد

• مـوسوی
ادامۀ کشتار با مجوز دادگاه بین المللی کیفری

★ سـروش
یادبودی از زنده یاد قيوم رهبر در ۳۴مین سالگرد جاودانگیش

★ نـجـیـب ثـاقـب
اوراق سـپـــــیـــــد

☆ فریدون کاوه و پاینده پایمرد
«قیوم رهبر» الگوی آگاهی و عمل است و اندیشه اش رهنمود راه رهائی ستمکشان!

☆ گرامی یاد معـلـم رسول ــ انتخابی نجیب ثاقب
به بهانۀ بزرگداشت از "رهـبـر" جانباز انقلابی

☆ زنده یاد قیوم رهبر
شـوق

• پپه اسکوبار ــ برگردان و افزوده: موسوی
افریقای جنوبی "عضو بریکس" صهیونیسم را به دادگاه می کشاند

• ســروش
تجاوز و جنایتی که برای اشغالگران و استیلاگران امروزی [دیروزی] درسی و عبرتی نشد!

• احمد شاملو ــ ژباړه: ویاړ
ز ما اندیښنې

☆ کارکنان و همکاران خروش رعد
هفت سالگی"خروش رعد" و ضرورت مبارزات روشنگرانۀ دموکراتیک

☆ فـائـق رستـاقـی
پیام تهنیت به کارکنان و همکاران خروش رعد

☆ پــویــان
تداوم هفت سالۀ "خروش رعد" ضد ارتجاعی و ضد استعماری

• ستالین ــ ژباړه: ویاړ
مارکسیسم و او ژبپوهنې مسئلې

☆ ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
به مناسبت هفتمین سال تأسیس سایت رزمندۀ "خروش رعد"

☆ فـریـدون کاوه
هفتمین سالگرد سایت "خروش رعد" را خجسته می خواهم!

☆ فـاروق سیدخیلی
هفتمین سالگرد فعالیت نشراتی "خروش رعد" پرمیمنت باد!

☆ ســروش
فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار رساتر باد!

☆ سـیــاوش آزاد
پیام به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس خروش رعد

• ای. فیشر ــ ژباړه: ویاړ
ډېـر تـرویج، ډېـر تـبـلیغ

• و. ا. لنین
ګډه ژباړه: ویاړ او زیږ افغان
د ګوند تشکیلات او ګوندي ادبیات

• فــریــدون کاوه
نقش رهبری در جنبش مقاومت ملی

• حزب کمونیست (م. ل) ترکیه ــ مترجم: متین کوشا
همراه با مردم فلسطین برای آزادی، عدالت و سرافرازی!

• «حزب کمونیست هند (م. ل) ستارۀ سرخ » مترجم: متین کوشا
در همبستگی با فلسطینی‌ ها بایستیم!

• م. فــروغ
فـریاد درد مشترک با غـزه

• مترجم: متین کوشا
در کنار فلسطین ایستاده ایم!

• کارکنان و همکاران خروش رعد
فوران خشم انسان و طبیعت از فــلسطین اشغالی تا روستا های ویران هرات

• ارسالی: حزب مارکسیست ــ لنینیست جرمنی/ مترجم: متین کوشا
بن بست ناسیونالیسم خرده بورژوائی "نوئل بامن" (۲)

• زنده یاد داوود سرمد ــ ارسالی: فریدون کاوه
وداع

• ارسالی: حزب مارکسیست ــ لنینیست جرمنی/ مترجم: متین کوشا
بن بست ناسیونالیسم خرده بورژوائی "نوئل بامن" (۱)

• زنده یاد داوود سرمد/ بازتایپ و ارسال: جعفـر
بـــذر امــیــد

• مجتبی درویش ــ ارسالی: آرمان
مختصری از زندگی جاودانه یاد قاضی ضیاء (مختار)

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۳)

• شاهد عینی
تبعات اقتصادی و اجتماعی بسته بودن گذرگاه تورخم

• پیشگام
«... و آفتاب نمی میرد»؛ ای کاش نمی ‌مرد!

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۲)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (متن کامل)

• پیشګام
«دویمه سقاوي»، د سقویسم بربنډول که د توکمیزې کرکې پارول؟

• زنده یاد داوود سرمد/ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
ســرو آزاد

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۶)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۵)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۴)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۳)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۲)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۱)

• ترون شین ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
دو اثر از تجربیات ویتنام (۱)

• پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
اطلاعیه: آغاز مجدد نشرات پورتال

• فــریـــدون کاوه
پفیوز های سیاسی کی ها اند؟

• نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ: همایون اوریا
جامعه شناسی (متن کامل)

• ش. آزاد
سـپـیـداران

• سازمان آزديبخش مردم افغانستان (ساما)
زمامداران آمریکائی در افغانستان باد کشتند، طوفان درو خواهند کرد!

• ارسالی: سامائی های داخل کشور
توطئه های دشمنان و جواسیس آن را در هم شکنیم!

• نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲۴)

• ارسالی: کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ـ ساما (بازنشر)
آگاهاهانه توطئه های رنگارنگ دشمن را افشاء سازیم!

• نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲۳)

• ندای آزادی ساما
نکاتی پیرامون نهاد ها و "قانون اساسی" استعماری (متن کامل)

• نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲۲)

• نادر نادرپور
فـریـب

• ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۳)

• ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۲)

• زنده یاد سلطان احمد سهراب
آوای کــــــوه

• ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۱)

☆ خــروش رعد
بـزرگـداشت از «مجید» و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان

★فاروق سیدخیلی
یادی از سه برادر و سه سرباز آزادی میهـن و همرزم چهارم آنان

★ زنده یاد خسرو گلسرخی ــ انتخاب و ارسال: همایون اوریا
شعـر بـی نـام

☆ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
شرح زنـــــدگی کادر بـــرجسته سامائی انـجنیر الله مـحـمـد (بشیر)

☆ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
گزیدۀ آثار زنده یاد پروفیسر قیوم رهبر

☆ سیـاوش آزاد
شکست جنبش انقلابی مردم افغانستان و فاجعه کنونی

☆ زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جـعـفـر
فــرمـان تـاریـخ

☆ زنده یاد خسرو گلسرخی ــ انتخاب و ارسال: آرمان
تو رفتی شهر در تو سوخت

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (متن کامل)

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (۲)

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (۱)

• نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲۰)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۸)

☆ ســروش
الهامبخش باد همبستگی مبارزاتی اول می برای زحمتکشان کشور!

☆ گرامی یاد استاد ابوالقاسم لاهوتی ــ ارسالی جعفر
از رنــجـبــر

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۹)

• ســروش
جنایات هفت و هشت ثور و ادامۀ تا کنونی آن

☆ مترجم: گرامی یاد "امین سیماب"
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر (۶)

☆ جمعی از فعالان ملی، دموکرات و مترقی از داخل و خارج کشور
یادواره ئی از زنده یاد «امین سیماب» در هفتمین سالگرد جاودانه شدنش

☆ ش. آزاد
"امـیـن" راه رهـائی

• پاینده پایمرد
شناسائی نظام طالبی یعنی تأیید رسمی فاشیسم تئوکراتیک و جنایات طالبان

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲۱)

• سـیــاوش آزاد
جناح بندی های درون گروهی طالبان و نیاز مبارزه علیه این گروه

• زنده یاد حسیب مهمند/ارسالی: م. مبارز
در جست و جوی بهار

• گـزارشگـر خـروش رعـد
وضعیت غم انگیز زندگی مهاجران افغان در پاکستان

• حزب مارکسیست – لنینیست المان (ام ال پی دی) برای ایکور/ مترجم: متین کوشا
موضع اساسی ایکور در مورد مبارزه آزادیبخش فلسطین

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۱۰)

• پـیـشگام
رژیم آخوندی ایران، هیچگاه دوست مردم ما شده نمی تواند!

• فـائـق رستـاقـی
سازمان ملل و مأموریت آن در افغانستان (متن کامل)

• فـائـق رستـاقـی
مأموریت "یوناما" در افغانستان و گلۀ اخوانی های فراری از "یوناما" (۲)

• حـافــظ ــ ارسالی: جـعــفــر
پــیـام تهـنـیـت بـهـار

• پــایـنـده پـایــمـــرد (بازنشر)
قتل محجوبۀ سیاه پوش (فرخنده) و پیشگاه عدالت نظام مستعمراتی

• فـائـق رستـاقـی
مأموریت "یوناما" در افغانستان و گلۀ اخوانی های فراری از "یوناما" (۱)

• گرامی یاد ایوب نیزک (به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد قیام خونین و قهرمانانۀ مردم هرات)
حــوت خــونــیــن

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (متن کامل)

☆ پیشګام
د افغانستان توتالیتر اسلامي دولتونه او د ښځو ضد کرغیړن دریځونه

☆ فـائـق رسـتـاقـی
فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۳)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۲)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
در وصف زن

☆ سـروش
نان، کار، مسکن، آزادی!

☆ پـیـشگام
ضرورت همصدائی و همبستگی بیشتر برای زنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۱)

☆ ارسالی آرمان
اعــــــتـــــراف

☆ سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان (بازنشر به مناسبت هشتم مارچ ۲۰۲۳)
هشتم مارچ: روز بزرگداشت از مبارزات زنان و تجدید میثاق مبارزاتی

• پیشگام
با قباحت ‌زدائی از جنایتکاران، به رنج و آلام ستمدیدگان توهین نکنیم!

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (متن کامل)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۷)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۴)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۳)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۲)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۱)

• زنده یاد حسیب مهمند(شیپور) ــ بازنشر به مناسبت روز فرار ارتش متجاوز شوروی از افغانستان
خوشه های خشم

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۸)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۹)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۶)

• ارسالی: نیلاب ــ مترجم: گرامی یاد "امین سیماب"
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر (۵)

☆ حـفـیـظ
گرامی باد یاد و تابنده باد اندیشۀ تابناک زنده یاد "قیوم رهبر"

☆ سیاوش آزاد
زنده یاد "قـیوم رهبر" مشعلدار رزم آزادی ملی و اجـتـماعی...

☆ ســروش
تجلیل از سی و سومین سالگرد جاودانه شدن پروفیسر "قیوم رهبر"

☆ پاینده پایمرد
شناسنامۀ برخی از آثار قلمی زنده یاد «پروفیسر قیوم رهبر»(۱)

☆ ش. آزاد
بــیــداری

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۷)

• زنــده یــاد انــیـس آزاد ــ ارسالی م. مـبـارز
مــرداب

• کارل مارکس ــ ارسالی جعـفـر
تبیین انتقادی مارکس از دین و مذهب

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۸)

• زنده یاد حسیب مهمند ــ ارسالی: همایون اوریا
ای آبها...

• پاینده یایمرد
امضای قرارداد خائنانۀ غارت نفت کشور میان چین و طالبان

• پـیـشگام
نشریۀ پیشگام، شمارۀ نخست

• پیشګام
پیشګام، د روشنګرۍ په لور مخکښ ګام

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۵)

• پـیـشگام
طالبان، «فاتحان» یا مزدوران قلاده بند اشغالگران؟

• پیشګام
نفاق، افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي

★ فریدون کاوه
ششمین سال نشراتی سایت وزین خروش رعد پرمیمنت باد!

★ جعفر
ششمین سالگرد گشایش رسانۀ مترقی و آزادیخواه خجسته باد!

★ پویان
ششمین سالگرد "خروش رعـد" و نیاز به نشرات مرکزی وسیع و جانبدار مترقی

★ سروش
تجاوز و جنایتی که برای اشغالگران و استیلاگران امروزی [دیروزی] درسی و عبرتی نشد!

★ ش. آزاد
بخروش تا بخروشند!

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما"(بازنشر)
جایگاه ششم جـدی در تاریخ و حافظۀ تاریخی مردم افغانستان

• زنـده یـاد پـردل روسـتـائـی (بشیر)
جنایت ۶جدی و تداوم آن در [پیامد ] جنایت ۷ اکتوبر

• پـیـشگام
افزایش روزافزون بیکاری تهیدستان زیر ستم طالبان

☆ خــروش رعــد
فاشیسم لجام گسیختۀ طالبان و ضروت روشنگـری حول اهداف دموکراتیک

☆ مــوج خــامــوش
پیام شادباش به مناسبت ششمین سالگرد گشایش سایت "خروش رعد"

☆ فــاروق سـیــدخــیــلــی
خجسته باد ششمین سالگرد نشراتی "خروش رعد" آزادگان!

☆ گلاب
پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالیاد تأسیس سایت "خروش رعد"

☆ فـائـق رسـتـاقـی
"خروش رعد" تان تابنده و پرطنین باد!

☆ ســروش
«خروش رعد» تان در فضای ظلمانی کشور رساتر و رخشنده تر باد!

☆ سـیـاوش آزاد
فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار پرطنین تر باد!

☆ هـمـایـون اوریـا
"پیام تبریک به مناسبت ششمین سالگرد تأسيس سایت مترقی"خروش رعد

☆ حـفـیـظ
پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالگرد نشراتی سایت "خروش رعد"

☆ ش. آزاد ــ ارسالی: جــعــفــر (آرشیفی)
سـرزمــیــن دردمــنــد

☆ ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
به مناسبت ششمین سال تأسیس سایت رزمندۀ "خروش رعد"

☆ زنده یاد حسیب مهمند: ارسالی: همایون اوریا
عقیق سرخ

• ســروش
بستن دانشگاه ها به روی دختران، اوج جنایت فزایندۀ طالبان

• فـــائـــق رستــاقــی
جنایت تازۀ طالبان ــ بستن دانشگاه ها به روی دختران افغانستان

• زنده یاد انیس آزاد ـ ارسالی جعـفـر
پـیـغـام

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۴)

• ارسالی: نیلاب ــ مترجم: گرامی یاد "امین سیماب"
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر (۴)

• فــائــق رسـتــاقــی
جنایات اسلامی طالبان و ریاکاری سازمان ملل و دول امپریالیست غربی...

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۶)

• زنــده یــاد داکتر عبدالرحمن محمود ــ ارسالی: جعـفـر
خــادم زنـجـبـران

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۳)

• اتحادیۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور/ بازتایپ: همایون اوریا
علل پیدایش جنبش آزادیبخش ملی و دموکراتیک ۱۹۱۹(متن کامل)

• پابلو نرودا ـ ترجمه احمد شاملو/ارسالی: آرمان
بــه آرامــی نــمــیــر

• زنـده یــاد پــردل روسـتـائـی (بازنشر)
فاشیسم طالبانی، تحفۀ اهـدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم مظلوم افغانستان

• محـمـد رضا شفیعی کـدکـنی ــ ارسالی آرمـان
بخوان به نام گل سرخ

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۷)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۵)

• شاعر انقلابی زنده یاد داوود سرمد ــ ارسالی آرمان
جـــاودانـــه

• ارسالی : جعفر
مذهب از دید روزا لوکزامبورگ

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۲)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۶)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۱)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۴)

• سـیــاوش آزاد
استفاده از دشنام، الفاظ رکیک و اتهام در جامعه و فرهنگ سیاسی

• پـویـان
رقص مزدوران طالبان در آرمگاه مسعود جلاد و تخریب قبرش

• تدوین و ارسال: از بهرام محصل رشتۀ روان شناسی
ویژگی های اختلال شخصیتی خودشیفتگی یا نارسیسم

• زنده یاد انیس آزاد ــ تایپ و ارسال م. مبارز
تــار هــای خــامــوش

• شاهـد عـیـنـی
گزارشی از وضعیت دردناک پناهندگان افغان در پاکستان

• پــویــان
ایده آلیسم و منافع طبقاتی، فلسفۀ وجودی ادیان

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۵)

• برتولت برشت/ ارسالی جعفر
سازمانده پیکار

• فـائـق رسـتــاقـی
دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن (۲)

• گـزارشگـر از کابل
اعتراف رسمی امریکا به داشتن ارتباط مستقیم و اعتماد با طالبان

• فـائـق رسـتــاقـی
دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن (۱)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱۰)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۳)

• ســروش
تداوم تبعات هفتم اکتوبر برای افغانستان و خلق ستمکش آن

• ایکور/ترجمه و ارسال: سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ ایکور پیرامون قیام مردمی در ایران

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۹)

• خـــروش رعـــد
دور باطـل از طـالـبـان تـا بـرگشت بـه طـالـبـان

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۲)

• ســروش
جلادان امپریالیسم خون ریختند، جنایت کردند و ماتم آفریدند!

• گزارشگر خـــروش رعـــد
انفجار انتحاری هدفمند در دشت برچی کابل دانش آموزان دختر و پسر را هدف گرفت

• کارکنان و همکاران "وبسایت خـروش رعـد" و "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
پیام تسلیت و اندوه

• گـرامی یـاد پــردل روسـتــائـی ــ (آرشیفی)
خودکامگی و وابستگی از یک ریشه اند!

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
رفیق "بشیر" به خیل جانباختگان "ساما" پیوست!

• م. فـــروغ
مـــزدوران اسـتــعــمــار

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۸)

• مائو تسه دون ــ تایپ و ارسال از: آرمان
علیه کتاب پرستی

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۴)

• ارسالی سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان ــ مترجم گرامی یاد "امین سیماب"
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر (۳)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۱)

• پـویـان
تصحیح و امتنان

• ترتیب و ارسال از: پـویـان
چهلمین سالگرد جانبازی زندانیان اعدامی سامائی و...

• زنــده یاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جـعـفـر
کارنــامــه

• بهروز پیمان ــ هوادار "ساما"
فرهنگ و رسانۀ امپریالیستی و فرهنگ انقلابی و رهائیبخش (۲)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۷)

• بهروز پیمان ــ هوادار "ساما"
فرهنگ و رسانۀ امپریالیستی و فرهنگ انقلابی و رهائیبخش (۱)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۶)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱۰)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۳)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۵)

کارکنان و همکاران «خروش رعد»
ش نزدهمین سال نشراتی پورتال آزادیخواه و نیاز روشنگری

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۴)

م. فـروغ
ستیز روشنائی با تاریکی

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
طـالـبـان،یک سال خیانت و جنایت...

• زنده یاد انیس آزاد ــ تایپ و ارسال: جعـفـر
گل خــورشـیــد

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۳)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۹)

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۲)

• گـزارشگـر خـروش رعـد
ابعاد و تبعات ترور رهبر "القاعده" توسط سازمان سیا در کابل

• یــوسـف فــرهــادی
فرانتس فانون نماد مبارزات ضد استعماری

• فائق رستاقی
تأملی پیرامون مصاحبۀ احمد مسعود با بی ‌بی سی (متن کامل)

• ســروش
جنایت دیگر امپریالیسم: حوالۀ گرگ های طالبی و غیرطالبی به جان مردم افغانستان

• بازتایپ و ارسال: م. مبارز
مبانی و مفاهیم مارکسیسم (۱)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۸)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۴)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۳)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۲)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۱)

• ارسالی: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (متن کامل)

• ارسالی سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان ــ مترجم گرامی یاد "امین سیماب"
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر، جزء "ب"

• کمیتۀ فرهنگی "ساما"
مسخ فرهنگی و ضرورت مبارزه با آن

• ارسالی: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (۱۶)

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
گردهمائی روحانیون و متنفذین مرتجع، به مثابۀ تلاش ناکام ضد ملی طالبان، محکوم است!

• زنــده یـاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جعـفـر
فــرمــان تــاریــخ

• مـحـمـد عمر قریشی- کابل
ملا انصاری فرمان کشتار تمام مردم کشور را صادر کرد!

• ارسالی: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (۱۵)

• کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" و ادارۀ "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
پیام همدردی با مصیبت دیدگان زلزلۀ اخیر افغانستان

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۷)

• داکتر پرویز ناتل خانلری ــ ارسالی پویان
عـــقـــاب

☆ خــروش رعــد
بزرگداشت از مجید و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه خلق افغانستان

☆ حـبـیـب انـدیـوال
ضرورت زمان و رسالت همرزمان راستین "مجید"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۴)

☆ فـاروق سیـدخـیـلی
یـادی از مبارز انقلابی جوانمرگ زنده یاد "عـلـیـم جـان"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۳)

☆ پــردل روستـائـی
یادی از جانباز آگاه و دلیر سامائی زنده یاد وهاب (بریالی)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
انیس آزاد رزمندۀ راست قامت سامائی که سرودخوانان جاودانه شد!

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۲)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
شرح زندگی و رزمندگی یکی از بانیان جانباز "ساما" زنده یاد استاد "اشرف"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۱)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
یادنامۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "استاد رسول جرأت"

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
یادوارۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "داوود سرمد"

☆ زنـده یـاد مـجـیـد
قانون اساسی طناب اسارت خلق ما

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و افغانستان تحت سیطرۀ فاشیسم طالبانی

☆ م. فــروغ
رهنوردان راهِ رهائی خلق

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۶)

• تلخیص، ترتیب و ارسال: از جعفر
سخنانی اندر باب محتسب یا مأمور "امر به معروف و نهی از مُنکَـر"

• ارسالی: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (۱۴)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۵)

• سـیـاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها و شرکاء علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است نه "آزادیبخش"(متن کامل)

• ارسالی: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (۱۳)

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (متن کامل)

• سـیــاوش آزاد
قطره اشکی در سوگ زنده یاد داکتر رشید غفوری

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۴)

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۱۰)

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۹)

• ســروش
موج تازۀ نسل کشی در افغانستان (متن کامل)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۳)

• ســروش
اول ماه می، نماد همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان

• ایکورــ ارسالی سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
فراخوان اول می

• فرخی یزدی ــ ارسالی جـعـفـر
ویــرانــی بـنـای کـهـن

• ســروش
موج تازۀ نسل کشی در افغانستان (۲)

• ســروش
۷ و ۸ ثور نماد خیانت و جنایت در تاریخ کشور ما

• ناشر: اتحادیۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور/ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
کودتای هفت ثور، سوسیال فاشیسم یا "انقلاب توده ئی"؟(متن کامل)

• ســروش
موج تازۀ نسل کشی در افغانستان (۱)

• ارسالی: پویان
تــــولــــد خــورشـیــد

• م. فــروغ
خـطـاب بـه انـتـحـاری هـا

• ارسالی سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر ــ یکم

• سـیـاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها و شرکاء علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است نه "آزادیبخش"(۲)

• جمعی از همرزمان زنده یاد «امین سیماب» از داخل و خارج کشور
یـادی از هـمـرزم جانباخته «امین سیماب»

• سـیـاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها و شرکاء علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است نه "آزادیبخش"(۱)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۲)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۲)

• نویسنده: زنده یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
جامعه ‌شناسی (۱)

• فـریـدون کاوه
سرنوشت ذلتبار تسلیم شدگان و نیاز مبارزۀ انقلابی پویندگان

• ‎زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ تایپ و ارسال از: آرمــان
تـشنـه کامـان

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق فاشیسم و شوونیسم...(متن کامل)

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق و گواه فاشیسم و شوونیسم... (۲)

• ســـروش
وخامت فزایندۀ شرایط ابتر زندگی مردم افغانستان تحت سیطرۀ طالبان

• زنـده یـاد انـیـس آزاد
رهـنـورد راه خـورشـیـد

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق و گواه فاشیسم و شوونیسم... (۱)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۱)

• ســروش
نوروز، روز زایش و بالندگی

• زنده یاد داوود سرمد
بــه پـیـشواز بــهــار

• شیخ الشعراء گرامی یاد فدائی هروی
بــهــار آمــد

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک(متن کامل)

• ترجمه و ارسال از: سازمان مـارکسیست ــ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ دوم ایکور پیرامون اکراین

• ســروش
یادی از حماسه و حماسه سازان ۲۴ حوت هرات

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک (۳)

• زنــده یــاد عــبــدالالـه رستـاخـیـز
نـشاط جـوانـی

• ترجمه و ارسال از: سازمان مـارکسیست ــ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ ایکور: ۸ مارچ ۲۰۲۲ - مبارزه برای آزادی زنان و…

• سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
هشتم مارچ: روز بزرگداشت از مبارزات زنان و تجدید میثاق مبارزاتی

• ســروش
هشتم مارچ نماد مبارزاتی زنان جهان

• و. ا. لنین/ترجمه و ارسال از: سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
نامه ای به کارگران و دهقانان اوکراین

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۸)

• زنده یاد انیس آزاد
سـفــر

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک (۲)

• ســـروش
جنایات مشترک امپریالیسم و ارتجاع طالبی در حق کشور و مردم ما

• ع. مشرف
سیاست خارجی ایالات متحدۀ امریکا: راهزنی بین‌ المللی و تحمیل «ارزش‌ ها»

• ترجمه و ارسال از: سازمان مـارکسیست ــ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ ایکور: مقاومت فعال در برابر جنگ روانی، تدارک جنگ امپریالیستی و…

• شـاهــد عـیــنـی
تورخم یا گذرگاه حقارت و مرگ!

• زنده یاد داوود سـرمـد
شـبِ زمـسـتـان

• ارسالی: سازمان مارکسیست – لنینیسست افغانستان
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین(۱۲)‏

• کارکنان و همکاران خروش رعد
کاکا میر افغان انسانی از سلالۀ آزادگان پایا گشت!

• ســروش
۲۶دلو و ۳۰ اگست روز هزیمت سپاهیان اشغالگر از افغانستان

• فـــائـــق رســتــاقــی
نفوذ خزندۀ میراثخوار سوسیال امپریالیسم اشغالگر معـدوم در افغانستان

• مـحـمـد عـمـر قـریـشی- کابل
"اسپنتا":اعتذار یا چارزانو نشستن بعـد از وقت!؟

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۷)

• پــویــان
حمایت ریاکارانۀ اتحادیۀ اروپا از زنان ستمکش افغانستان در عین بند و بست با فاشیسم طالبانی

• ناشر: اتحادیۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور/ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
کودتای هفت ثور سوسیال فاشیسم یا "انقلاب توده ئی"؟(۵)

• زنـــده یـــاد داوود سرمـــد ــ تایپ و ارسال از: جـعـفـر
خـنـدۀ زنجـیــر

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک (۱)

• زنده ياد خسرو گلسرخى ــ ارسالی همایون اوریا
خـون لاله هـا

• سـیـاوش آزاد
اقشاری از خرده بورژوازی شهری در خدمت طالبان

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۶)

• زنده یاد حسیب مهمند (شيپور) ــ ارسالی: همایون اوریا
سرودى بـراى شعـر

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
بهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست!

• پــویــان
رویداد های فاریاب، درس ها و پیامد های احتمالی آن در سطح کشور (۲)

• پــویــان
رویداد های فاریاب، درس ها و پیامد های احتمالی آن در سطح کشور (۱)

• زنـــده یـــاد عـبـدالالـه رستــاخــیــز، ارسالی جـعـفـر
سـتـــارۀ امــيــد

• ترجمه از: حمید محوی
تحلیل نظامیِ حمله علیه قزاقستان

• ناشر: اتحادیۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور/ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
کودتای هفت ثور سوسیال فاشیسم یا "انقلاب توده ئی"؟(۴)

• م. فــروغ
افـغـان آواره

• تهیه و نگارش از سروش
شرح مختصر زندگی و خلاقیت ادبی سخنور آزادیخواه فـدائـی هـروی

• شیخ الشعراء فـدائی هـروی
ای زن، ای مظهـر مـردان دلــیـر!

• کارکنان و همکاران خـروش رعـد
حملۀ طالبان بر استاد جلال، حمله بر حق آزادی بیان است!

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۵)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۹)

• م. فــــروغ
آغـازی از نـو

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۴)

• زنــــده یـــاد داوود ســرمــد ــ ارسالی : جـعـفـر
اسـتــواری

• شـاهـد عــیــنــی
ادامۀ فـرار افغان ها از جهنم و زندان بی در و پیکر طالبان (افغانستان)

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تداوم جنایات روسی در ادامۀ اشغالگری و آتش افروزی... (بازنشر)

★ خـــروش رعــد
نقش رسانه های مستقل و مترقی علیه سلطۀ مزدوران طالبان و...

★ حـبــیــب انــدیــوال
پنجمین سالگرد نشراتی "خروش رعد" مبارک باد!

★ فــائــق رستــاقــی
در سرآغاز ششمین سال نشراتی، "خـروش رعـد" تان پرطنین تر از پیش باد!

★ فــاروق سیـدخـیـلـی
به مناسبت تجلیل از پنجمین سالگرد نشراتی وبسایت مترقی "خروش رعد"

★ زنـده یـاد داوود سـرمـدــ ارسالی:جـعـفـر
درس تـــلـــخ

★ پـــردل روستـائی
پیام تهنیت به مناسبت پنجمین سالگرد نشراتی سایت "خـروش رعـد"

★ فـــریـــدون کاوه
تبریک و تهنیت به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس سایت "خروش رعد"

★ هـمـایــون اوریــــا
پنجمین سالگرد افتتاح ارگان نشراتی "خـروش رعـد"‏ خجسته باد!

★ پــویــان
خـروش رزم جمعی تان رسا تر باد!

★ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
پیام به مناسبت پنجمین سال ایجاد "خروش رعد"

★ ســـروش
به پیشواز پنجمین سالگرد گشایش وبسايت "خروش رعد"

★ آرمان
پیام تهنیت به مناسبت پنچمین سالگرد تأسیس "خروش رعد"

★ ش. آزاد
بخروش تا بخروشند!

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۳)

• گرامی یاد فــدائی هروی ــ ارسالی: جعـفـر
نــهــال آزادی

• مشرف
مصاحبۀ پیام فدائی با رفیق مشرف از کمونیست های افغانستان (۲)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۸)

• مشرف
مصاحبۀ پیام فدائی با رفیق مشرف از کمونیست های افغانستان (۱)

• زنده یاد داوود سرمد ــ ارسالی همایون اوریا
نـوای مـرغ طـوفـان

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۲)

• ترجمه و ارسال: سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان
قطعنامۀ پایانی چهارمین کنفرانس جهانی ایکور

★ جامعۀ فـرهـنگی هـرات
پـیـام تـسلیـت

★ ســاوش ازاد
شعر من نغمۀ دردیست که از پرده شب می خیزد!

★ گرامی یاد استاد فـدائـی هـروی
یــغـــمــا

★ کارکنان و همکاران پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و وبسایت "خـروش رعـد"
پـیـام تـسلـیـت و انـدوه

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۷)

• فـــریـــدون کاوه و پــایــنــده پــایــمــرد
عـلـیـه اخـلاق ضـد انـقـلابـی (متن کامل پی دی اف)

• از نامۀ پارسی ــ بازتایپ و ارسال از: آرمان
در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتیک (۱)

• ارسال و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی
نگذاریم «ارنست تلمن» سمبول مبارزۀ ضد فاشیستی را خرد کنند!

• زنده یاد انیس آزاد
راهِ جنگل